Salone Internazionale del Mobile, Milano
Royal Academy of Art the Hague
PRESSRELEASE — Salone Internazionale Del Mobile Milano 2014 — Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag — BACK STAGE ON STAGE

Het huidige tijdsgewricht kenmerkt zich door een kantelend toekomst-perspectief. Groei is niet langer een vanzelfsprekendheid, krimp vaak een dagelijkse realiteit. Studenten en alumni van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) onderzoeken met de performance BACK STAGE ON STAGE tijdens de Salone Internazionale del Mobile in Milaan hoe deze dynamiek ruimte kan geven voor nieuwe ideeën en een voedingsbodem kan zijn voor innovatie. Krimp als groeimodel, een Manifesto!
Met de trans-disciplinaire performance BACK STAGE ON STAGE presenteert de KABK zich voor de 7e keer op de Salone Internazionale del Mobile in Milaan. De manifestatie vindt plaats in Ventura Lambrate van dinsdag 8 april tot en met zondag 13 april 2014.
         De KABK plaatst met BACK STAGE ON STAGE het creatieve proces letterlijk op het podium. De expositie bestaat uit een doorlopend programma van performances en happenings waarin ter plekke ontwerpen en producten gecreëerd, gedeeld, geshowd én ontmanteld worden, on stage! De grenzen van het maakbare worden opgezocht, de zwaartekracht wordt getart en het begrip ‘vormgeven’ opnieuw gedefinieerd. Het programma is trans-disciplinair en toont de kracht van het laterale denken dat binnen de KABK centraal staat. Alle artistieke disciplines van design en beeldende kunst zijn vertegenwoordigd.
         De interactieve en participatieve performances en happenings dagen de bezoeker nadrukkelijk uit om deelgenoot te worden van het productie- en onderzoeksproces. Daarmee wordt ook de rol en positie van de hedendaagse kunstenaar en ontwerper bevraagd. Voor CUTTING EDGE gebruikt Martijn Rigters een snijtechniek met hittedraden om grote schuimblokken om te vormen tot objecten. Elke intuïtieve beweging van de bezoeker wordt daarbij direct vertaald in vorm. Op deze manier weet de ontwerper het menselijk lichaam en iedere beweging van de gebruiker in te zetten als een ontwerpmiddel en essentieel onderdeel van het maakproces. Ook het project FOUR HARES van Catinka Kersten gebruikt de directe input van de bezoeker om tot vorm te komen: haar sculpturen bestaan uit textielhuiden gevuld met vloeibaar gips. Door iemand te vragen deze dieren vast te houden terwijl het gips droogt, wordt diegene actief betrokken in de totstandkoming van het eindproduct.
         In het project 000 004 HYPERTRICHOSOS 2.0 van Anouk van Klaveren wordt het basismateriaal ter plekke bij de bezoekers geoogst. Anouk van Klaveren gebruikt mensenhaar en creëert daarmee on stage vlinderdassen. Op deze manier ontstaat tijdens de Salone del Mobile een alsmaar groeiende collectie. Het productieproces doet denken aan de assemblagelijn van een fabriek. Het werk bevraagt de huidige trend onder modehuizen en winkels
naar openheid over het productieproces en de herkomst van de toegepaste grondstoffen. Consumenten willen steeds meer weten over hoe iets tot stand is gekomen en waar het vandaan komt. Maar waar ligt de grens?
         Het begrip ‘grens’ staat ook centraal in het project THE INCREDIBLE SHRINKING MAN. Mensen worden alsmaar langer, met als gevolg dat ze meer energie, meer voedsel en meer ruimte nodig hebben. Maar wat als besloten wordt deze trend te doorbreken? THE INCREDIBLE SHRINKING MAN is een speculatief ontwerpend onderzoek geleid door Arne Hendriks over de mogelijke gevolgen van het krimpen van de mens tot wel 50 centimeter. In Milaan wordt het onderzoek van de studenten ‘on stage’ getoond en doorgezet in settings en assemblages van objecten die kunnen variëren van tekeningen tot sculpturen.
         BACK STAGE ON STAGE toont een optimistische en onbevangen houding van studenten en alumni, waarbij niet zozeer het eindresultaat, maar vooral de weg ernaar toe in de belangstelling staat. Niet gehinderd door enig dogma staat het maken centraal: conventies worden opgerekt, er wordt met materiaal en techniek geëxperimenteerd en een nieuwe vormentaal gecreëerd.
         In deze trans-disciplinaire presentatie zijn vele studierichtingen van de KABK vertegenwoordigd: ArtScience (ba & ma), Beeldende Kunst, Fotografie, Grafische Ontwerpen, Industrial Design, INSIDE Interior Architecture (ma), Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen, Textiel & Mode.
         BACK STAGE ON STAGE is ontwikkeld onder supervisie van curator Claudia Linders en co-curatoren Marie Ilse Bourlanges en Elena Khurtova. De expositie is ontworpen en gerealiseerd door studenten van de afdeling Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen onder regie van Barend Koolhaas: Bert Spolders, Marjolein de Groot, Anne Kranenborg, Rense Jansen, Róman Kienjet and Bert Bouwman.
Noot voor de redactie/niet voor publicatie: heeft u vragen omtrent de presentatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, neem dan contact op met Michelle Franke: m.franke@kabk.nl of +31 (0) 6 46 14 1109.
logos
The Royal Academy of Art, The Hague is subsidized by the Ministry of Culture, Education and Science.
The presentation of the Royal Academy of Art at Salone del Mobile is kindly supported by the municipality of
The Hague, Creatieve Stad Den Haag and a contribution from the European Union.